Timepass Marathi song lyrics | Mala Ved Lagale Premache | Lyrics | Marathi – Timepass | 2021

Timepass Marathi song Detail | timepass Marathi song lyrics


Song:- Guru Thakur | गुरु ठाकुर

Music:- chinar | चिनार

Timepass Marathi song lyrics | Timepass Song Lyrics in Martahi | टाइमपास मराठी गाण्याचे बोल


मला वेड लागले प्रेमाचे
रंगबावया स्वप्नांना सांगा रे सांगा
कुंदकळ्यांना वेलींना सांगा रे सांगा
हे भास होती कसे, हे नाव ओठी कुणाचे
का सांग वेड्या मना, मला भान नाही जगाचे
मला वेड लागले प्रेमाचे
नादावले, धुंदावले, कधी गुंतले मन बावळे
नकळे कसे कोणामुळे सूर लागले मनमोकळे
हा भास की तुझी आहे नशा
मला साद घालती दाही दिशा
मला वेड लागले प्रेमाचे
जगणे नवे वाटे मला, कुणी भेटला माझा मला
खुलता कळी उमलून हा मनमोगरा गंधाळला
हा भास की तुझी आहे नशा
मला साद घालती दाही दिशा
मला वेड लागले प्रेमाचे

 

You Like this Lyrics: –

 

Leave a Comment